1 NOV 2011: Rijles vanaf 16.5 jaar!

Rijles vanaf 16.5 jaar!

Jongeren die geboren zijn op of na 1 november 1994 mogen meedoen aan 2toDrive en op 17-jarige leeftijd een praktijkexamen B bij het CBR afleggen. Jongeren die dan al 17 zijn, mogen niet meedoen aan 2toDrive. Zij kunnen wel vanaf 1 november op hun 17e theorie-examen doen, praktijkles nemen en een TTT afleggen. Een praktijkexamen kan pas na hun 18e verjaardag. Deelnemers aan 2toDrive kunnen op 16,5-jarige leeftijd een TTT afleggen.

Begeleiderspas
De begeleiderspas kan het beste ruim twee weken voor het CBR-praktijkexamen worden aangevraagd door de kandidaat. Het duurt 10 werkdagen om deze af te geven. Zolang deze pas nog niet is afgegeven, zal de gemeente geen rijbewijs verstrekken aan de jonge bestuurder.

Voor alle duidelijkheid: de jonge bestuurders mogen tot hun 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een begeleider die vermeld staat op de begeleiderspas in Nederland auto rijden. Indien een bevoegd rijinstructeur als begeleider op wil treden, moet ook hij op de begeleiderspas vermeld staan.

Begeleider
Jongeren zijn zelf verantwoordelijk niet te rijden met een begeleider die onder invloed is van alcohol of drugs. Doen zij dat wel, volgt dezelfde straf als wanneer er zonder begeleider wordt gereden. Namelijk een boete van 100 euro via CJIB, het rijbewijs wordt ingevorderd door politie en ongeldig verklaard door het CBR en er moet er na de 18e verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen gedaan worden.

Omdat de begeleider geen figuur is volgens de wegenverkeerswet, kan hij niet gedwongen worden mee te werken aan een blaastest. De politie kan echter wel op basis van zicht, reuk en gedrag alcoholgebruik constateren. Ook worden begeleiders van wie het rijbewijs de afgelopen vier jaar ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld voor alcohol in het verkeer, niet geaccepteerd op de begeleiderspas.

2toDrive
Over vier jaar wordt de proef Begeleid Rijden tussentijds geëvalueerd. Bij succes (lees: minder ongelukken bij beginnend bestuurders) kan 2toDrive over 6 jaar definitief ingevoerd worden.

 

Vooruitlopend op de startdatum, heeft het CBR naar aanleiding van verzoeken uit de branche besloten om de reserveringsmogelijkheden voor 2toDrive al een week voor 1 november mogelijk te maken.

Rijschool machtigen
Sinds 13 oktober kunnen deelnemers aan 2toDrive hun rijschool al machtigen om vanaf 24 oktober praktijkexamens en toetsen voor hen te reserveren bij het CBR. Dat reserveren gaat op de gebruikelijke manier via TOP internet. Hiervoor zijn alle examenproducten voor de categorie B mogelijk, dus ook faalangstexamens.

In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CBR een maximumaantal van 800 praktijkexamens en toetsen per week beschikbaar gesteld voor deelnemers aan 2toDrive. Dit om de reserveringstermijnen voor de achttienplussers niet te verstoren.

Rijscholen
Rijscholen kunnen op TOP internet zien of de grens van 800 is bereikt. In dat geval kunnen zij in een andere week terecht voor een praktijkexamen of toets.

Bij 2toDrive kunnen kandidaten vanaf 16 jaar theorie-examen doen. Slagen zij, dan blijft dat resultaat anderhalf jaar geldig. De verlengde geldigheidsduur geldt ook voor de kandidaten die niet meedoen aan 2toDrive (categorie auto) en voor de kandidaten in de categorieën motor en bromfiets. Verder geldt het voor de kandidaten die vóór 1 november zijn geslaagd voor hun theorie-examen auto, motor en bromfiets.

Rijles
Vanaf 16,5 jaar mogen kandidaten rijlessen nemen als zij onder de proef 2toDrive vallen. Als zij op of na 1 november 17 jaar worden, mogen zij praktijkexamen doen. Ze kunnen dan ook een tussentijdse toets of RIS-toets afleggen. Een toets is ook mogelijk als zij op of na 1 november 16,5 jaar worden, of als zij op deze datum tussen 16,5 en 17 jaar zijn.

Dat betekent dat deelnemers aan de proef (geboren op of na 1 november 1994) voortaan op 16,5-jarige leeftijd een TTT- of RIS-toets mogen afleggen. Kandidaten die op 1 november al 17 jaar zijn, kunnen niet meedoen met 2toDrive. Wel mogen zij een theorie-examen afleggen en rijlessen nemen. Een praktijkexamen of toets is voor hen pas mogelijk vanaf hun 18e.

1 november 2011 is de startdatum van 2toDrive.
Bij deze proef kun je al met 17 jaar een praktijk- examen voor de auto afleggen. Slaag je, dan mag je rijervaring opdoen met een begeleider naast je. Vanaf je 18e kun je zelfstandig gaan rijden.

Waarom 2toDrive
Door minder rijervaring zijn beginnende bestuurders vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuur- ders. 2toDrive zorgt ervoor dat je extra rijervaring opdoet voordat je alleen in de auto stapt. In Duitsland heeft dit geleid tot minder ongevallen en minder verkeersovertredingen bij jongeren.
Wie mag meedoen
Bij 2toDrive hoef je niet meer tot je 18e te wachten voor je theorie-examen en praktijkexamen.
• Vanaf 16 jaar mag je theorie-examen doen. Als je
slaagt, blijft dat 1,5 jaar geldig.
• Vanaf 16,5 jaar mag je rijlessen volgen.
• Als je op of na 1 november 2011 17 jaar wordt, mag
je praktijkexamen doen.
• Als je praktijkexamen doet met 2toDrive, kun je ook
een tussentijdse toets of RIS-toets afleggen.
• Je mag ook een toets doen als je op of na 1 november
2011 16,5 jaar wordt of op die datum tussen 16,5 en
17 jaar bent.
• Heb je je rijbewijs gehaald? Dan mag je tot je 18e
autorijden met een begeleider naast je.
• Je mag minimaal 1 en maximaal 5 begeleiders
opgeven.
• Je begeleiders moeten op je begeleiderspas staan.
Deze pas vraag je aan op www.2todrive.nl.
• Vanaf je 18e mag je zelfstandig de weg op.
Ben je op de startdatum van 2toDrive al 17 jaar? Dan geldt:
• Je mag theorie-examen doen.
• Je mag rijlessen nemen.
• Je mag pas met 18 jaar een praktijkexamen of toets afleggen.

Examens
Deelnemers aan 2toDrive leggen dezelfde examens af als andere kandidaten. Ook de examenvoorwaarden zijn gelijk. Zo moet je geslaagd zijn voor het theorie- examen om een toets of praktijkexamen te kunnen doen. Zie www.cbr.nl.

Rijschool

Je kunt zelf een rijschool kiezen voor je rijlessen;
zie ook www.rijschoolgegevens.nl. Het CBR adviseert je om ook theorielessen te volgen via een rijschool.
www.2todrive.nl

Terug