1 NOV 2011: Geldigheid theoriecertificaat verlengd

Geldigheid theoriecertificaat verlengd

Op 1 november 2011 wordt de geldigheid van het theoriecertificaat voor de categorieën auto, motor en bromfiets verlengd van 1 naar 1,5 jaar. Dat geldt voor de theoriecertificaten die vanaf die datum worden behaald, maar ook voor de certificaten die reeds vóór 1 november 2011 zijn afgegeven.

Een voorbeeld van dat laatste: bent u op 2 mei 2010 geslaagd voor uw theorie-examen, dan kunt u op 1 november 2011 nog praktijkexamen doen. Vanaf 2 november 2011 kan dat niet meer, omdat dan de geldigheid van anderhalf jaar is verlopen voor het theoriecertificaat.

 

Op 13 oktober 2011 is bekend geworden dat per 1 november de verlenging van de geldigheidsduur van theoriecertificaten ingaat. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat een kandidaat op 31 oktober geen praktijkexamen mag doen omdat zijn theoriecertificaat tussen de een en anderhalf jaar oud is, terwijl een andere kandidaat met eenzelfde theoriecertificaat een dag later wel wordt toegelaten tot het praktijkexamen. Zo'n situatie zou onredelijk zijn’, meldt CBR-woordvoerder Wim ten Buren. Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving heeft het CBR daarom besloten om in de periode van 13 oktober tot 1 november praktijkexamenkandidaten toe te laten met een theoriecertificaat dat tussen de 1 en 1,5 jaar oud is.

 

Terug